hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
magazin [fesztivál]  2017. augusztus 7. hétfő   16:07
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Híradóst keres az M2 Petőfi TV A STRAND Fesztiválra


  Ha szeretnél fesztiváltudósító lenni, és szívesen tájékoztatnád a nézőket a hangulatról a Te szemszögedből, jelentkezz az M2 Petőfi TV csapatába!
  
  Ahhoz, hogy a szakmai zsűri téged válasszon ki, interjúkat készíthess zenekarokkal és Te vidd el a fesztivál híreit a nézőknek, nem kell mást tenned, mint leforgatni egy egy-két perces videót, amelyben megmutatod, Te vagy a legalkalmasabb jelölt a feladatra, hogy beszámolj a STRAND Fesztivál bulihangulatáról.
  
  A videobloggere pályázat tárgymegjelöléssel és legyél Te a STRAND Fesztivál híradósa!
  
  
  A Pályázati felhívást és a részvétel feltételeit lejjebb olvashatod. A Jelentkezési lapot és a pályázatodat pedig Strandblogger@mtva.hu e-mail címre, a tárgy rovatba: STRAND 2017 címet írjatok! A jelentkezés határideje augusztus 13. éjfél, eredményhirdetés pedig augusztus 18-án lesz. A nyertes pályázók négy napos bejutási lehetőséget kapnak a STRAND Fesztiválra.
  
  
  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  és általános szerződési feltételek
  
  
  A Strand videobloggere
  
  A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban MTVA) pályázatot hirdet A STRAND FESZTIVÁL-híradósának kiválasztására (a továbbiakban: Pályázat).
  A Pályázónak legalább egy, legfeljebb két perc hosszúságú videót (a továbbiakban: Video) kell készítenie arról, miért ő a legalkalmasabb videoblogger, aki a STRAND FESZTIVÁL –hangulatát bemutató híradót készít, bemutatja ezzel a zenei élet mellett, a helyi kulturális programokat, és a fiatalok élményeit. A Video-ban maga a pályázó is legyen látható.
  
  Az alábbi Pályázati felhívás és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Felhívás) a Pályázat részvételi feltételeit, valamint a részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.
  
  1. Részvételi feltételek
  
  
  
  1.1. A versenyben részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú vagy Magyarországon lakóhellyel (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Pályázó).
  
  1.2. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Felhívás tartalmát és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.
  A Pályázatra történő jelentkezéssel a Versenyző és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Felhívásban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.
  
  1.3. Egy Pályázó egy Videoval jelentkezhet a Versenybe, amely nem lehet rövidebb 1 és nem lehet hosszabb 2 percnél, és tartalma nem lehet jogsértő (különösen nem sértheti harmadik személy személyiségi, illetve szerzői jogait, valamint a médiatartalmakra vonatkozó előírásokat).
  1.4. Amennyiben valamely nyertes pályázó ellen a STRAND FESZTIVÁL kezdetéig terjedő időszakban büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a pályázat kiírója a pályázat ezen pályázóra vonatkozó eredményét megsemmisítheti, a megsemmisítéssel egyidejűleg a nyereményt visszatartja.
  
  2. A verseny leírása, menete
  
  
  2.1. Jelentkezés
  
  A Pályázatra a jelen Felhívás elolvasását és tudomásul vételét követően, pályázati Video-nak és a kitöltött Jelentkezési lapnak a strandblogger@mtva.hu e-mail-címre történő elküldésével lehet jelentkezni. A levél tárgyaként fel kell tüntetni: A STRAND videobloggere pályázat.
  Beküldési határidő: 2017. augusztus 13. éjfél
  
  - Olvasd el a Felhívást,
  - készítsd el a pályázati Video-t,
  - a Videot és az adataiddal kitöltött Jelentkezési lapot küldd el strandblogger@mtva.hu címre A STRAND videobloggere pályázat megjelöléssel!
  
  A jelentkezéssel Pályázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Felhívásban foglalt feltételeket.
  A beküldési határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
  
  2.2. Nyeremény
  A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, az eredményhirdetés 2017. augusztus 18.
  A pályázat nyertese négy napi belépésre jogosító újságírói belépőt nyer az MTVA felajánlásában A STRAND fesztiválra.
  Az MTVA fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, vagy akár több nyertest is hirdessen.
  A pályázat győztese vállalja, hogy a 2017. augusztus 23 és 26. közötti időszakban az MTVA-val kötendő szerződésben meghatározott számú és hosszúságú olyan video-anyagot készít A STRAND fesztiválról, amely alkalmas az esemény hangulatának bemutatására.
  A pályázat nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy az előző bekezdésben meghatározott kötelezettségeire vonatkozóan külön szerződést köt az MTVA-val.
  
  3. A Pályázó jogai és kötelezettségei
  3.1. Pályázó a pályázati Video beküldésével (2.1. pont) térítésmentesen, térbeli, időbeli és számbeli korlát nélkül, harmadik személyre is átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a Video lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.), a Video többszörözését és terjesztését, a Video archiválását és a Video nyilvános előadását.
  3.2. Pályázó szavatolja, hogy az általa a pályázatra beküldött video-t saját maga készítette, valamint hogy filmelőállítóként az MTVA részére engedélyezett mértékű jogokkal kizárólagosan, harmadik személy részére is engedélyezhető módon rendelkezik. Pályázó szavatolja, hogy a Video nem tartalmaz jogsértő elemet és alkalmas arra, hogy az MTVA azt a közszolgálati médiaszolgáltatásban, illetve a számára engedélyezett bármely módon jogszerűen felhasználja, így különösen: nem sérti harmadik személy jogait és nem ütközik jogszabályba.
  3.3. Az MTVA-t mint felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a Video esetleges jogsértő tartalmával kapcsolatban (így különösen esetleges más alkotóival és szereplőivel, illetve az abban felhasznált tartalmi elemekkel összefüggésben).
  Pályázó szavatolja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért, hatóság vagy bíróság által alkalmazott jogkövetkezményért közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt: e közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Pályázót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – a Pályázó közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül a Pályázóhoz irányíthatja, perbe, hatósági eljárásba bevonhatja.
  Amennyiben a Video valamely elemének felhasználása közös jogkezelő szervezet engedélyéhez kötött (pl. háttérzene), erről Pályázó írásban, a Video és a Jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg tájékoztatja az MTVA-t és kérés esetén a felhasznált elemmel kapcsolatos egyéb adatokat is megadja a közös jogkezelőnek történő adatszolgáltatás érdekében.
  
  3.4. A jelen Felhívásban és a Jelentkezési lapban foglaltak megsértése, valamint jogsértés esetén Szervezők kizárhatják Pályázót a versenyből.
  
  3.5. Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot (http://www.mtva.hu/images/download/kozerdeku/kozzeteteli_lista/altalanos/2015/mtva_adatvedelmi_szabalyzat.pdf), és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat. Pályázó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban –, a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA A STRAND videobloggere pályázaton való részvételéhez szükséges mértékben, a jelentkezési lap beküldésével létrejövő szerződés megkötése és nyilvántartása, valamint a Video felhasználása és az azt tartalmazó műsorszám nyilvántartása céljából kezelje.
  
  3.6. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: Pályázó szavatolja, hogy megfelel a Felhívás részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak.
  A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Pályázót terhelik, azokért az MTVA nem felel.Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2018. február 23.
Tony Hadley (UK / Ex Spandau Ballet ) Budapesten! (Dürer Kert - Budapest)
2018. február 28.
CROWHURST a Robotban
2018. március 6.
Reis Demuth Wiltgen Trio és Joshua Redman
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Mesés elnökünk - Őrült animációs vígjáték az USA 45. elnökéről
Új lemezzel jön a Cimbaliband - Balkan Projekt lemezbemutató
Arabella Steinbacher és Erich Korngold Budapesti Fesztiválzenekarral
Szőke Szabolcs: Dialógus
III. Indoor Sörfesztivál a 100 éves Gellértben
Nyugaton már mindenkinek saját ingatlanosa van
Idén is lesz Fülesbagoly Tehetségkutató
Ármány és szerelem
 kiemelt 
Bison és a LLNN a Robotban
  
Május 14-én a Cudi Purci és a Tukker egy elég ütős kombót fog elhozni Nektek, hiszen a kanadai Bison és a dán LLNN közös turnéja fogja elérni Budapestet, azon belül is a Robot klubját

Stick Men a Budapest Jazz Clubban
CROWHURST a Robotban
Orphaned Land a Durer Kertben
A Budapest Park bombabiztosra megy - Rise Against!
 friss hozzászólások 

Kreator, Vader, Dagoba (1)
Richie Kotzen (1)
Interjú Petrás Jánossal az Europica zenekar születéséről (2)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 born from pain    full of hate    archetype    cliteater    horda    royal flush    clairvo     szelíd teremtés - a frankenstein-terv    jahoda réka    remorse    attack attack    fesztiváljegy    silenus    hrutka róbert    nicole kidman    velvet seal    borknagar    turn of mind    megaagy    whitechapel    russell crowe     steven spielberg    pretty maids    haiti    the last days of jesus  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2018 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!