hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
magazin [pályázat]  2010. augusztus 2. hétfő   14:52
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
A Magyar Országgyűlés meghirdeti az „Együtt-Lét, hagyományos kultúrák együttélése a Kárpát-medencében” című nemzetközi fotópályázatot, a Magyar Fotográfusok Háza szakmai partnerségével.


  A Pályázatra:
  
  A határainkon túl élő magyar kisebbségeknek a többi kisebbséggel és a többségi népcsoporttal való együttéléséről, valamint a magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek életéről
  Készült képek küldhetők be.
  
  Pályázhatnak: az EU tagországainak, valamint a Magyarországgal szomszédos államok állampolgárai.
  2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét, szoros együttműködésben a megelőző két elnökséget adó Spanyolországgal és Belgiummal. Az Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportjának 2008. május 6-ai ülésén a parlamenti pártok egyhangú döntésével meghozott állásfoglalása kimondta, hogy az elnökségi célok között meg kell, hogy jelenjen a regionalizmus kérdése, a nyelvek és kultúrák sokszínűsége, a kisebbségek hagyományainak megőrzése. Ugyanezen értékek védelme a Lisszaboni Szerződésben lefektetett uniós célokban is megfogalmazást nyert: az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. A 2011. első felében sorra kerülő magyar EU-elnökségnek ezért kiemelt prioritása lesz Európa örökölt kulturális sokszínűségének támogatása.
  
  Térségünkben egyedülálló kulturális értéket jelent a különböző nyelvű és kultúrájú közösségeknek az elmúlt évszázadok során kialakult hagyományos együttélése, az érintett csoportok egyaránt őshonosnak érzik magukat az együttélés színhelyén. Ez a hosszú évszázadok alatt kialakult, örökölt kulturális és nyelvi sokszínűség páratlan hagyományt és gazdagságot jelent ma is.
  
  A pályázat célja, hogy a magyar elnökségi félévhez méltó kiállítással mutassuk be a Kárpát-medencében és Moldvában (Románia) élő közösségek életét. A nagyszabású kiállítás a Parlament előtt, a Kossuth téren kerül megrendezésre 2011-ben, a legjobb 50-100 pályamű megjelenítésével. A legjobb pályázati anyagok a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban jelennek meg.
  
  1. Időzítés:
  A pályázat meghirdetése: 2010. július 12.
  Beadási határidő: 2010. november 1-30.
  A zsűrizés: 2010. december
  Eredményhirdetés: 2010. december
  A Kossuth téri kiállítás megnyitója: 2011. március
  
  2. Kategóriák:
  1. Emberábrázolás, portré
  2. Építészet, környezet, tárgyi világ
  3. Mindennapi élet
  4. Ünnepek és hagyományok
  
  Pályázni lehet egyedi képekkel és sorozatokkal. Egy önálló kép vagy egy sorozat 1 pályaműnek minősül. Egy pályázó összesen 10 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. Egy sorozat maximum 10 db fotográfiából állhat. Hivatásos és amatőr fotográfusok egyaránt pályázhatnak.
  
  A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki. A zsűrinek joga van pályaművet más kategóriába áttenni, tovább nem jutott sorozatból kiemelkedő képet kiemelni és önállóan értékelni, valamint sorozatot a kiállítás céljára átszerkeszteni. Megfelelő színvonalú képanyag hiányában a zsűri dönthet úgy is, hogy adott kategóriában nem ad ki díjat, vagy nem minden díjat ad ki. A zsűri köteles kizárni mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget.
  
  3. Zsűrizés: A pályamunkákat a kiíró által felkért neves szakemberek bírálják el:
  A zsűri elnöke, művészeti vezető: Korniss Péter, fotográfus
  
  A zsűri tagjai:
  Ádám Gyula (Románia), fotográfus
  Dorel Găină Gerendi, (Románia), fotográfus, egyetemi tanár
  Gőbölyös Luca, fotográfus
  Hegedűs Dóra, projekt igazgató, fotográfus
  Kincses Károly, fotómuzeológus, művészeti főtanácsadó, Magyar Fotográfusok Háza
  Kőrösi Orsolya, ügyvezető igazgató, Magyar Fotográfusok Háza
  Marian Pauer, (Szlovákia) professzor, egyetemi fotótanszék vezető
  Petrányi Zsolt, művészettörténész, a Műcsarnok főigazgatója
  
  A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek.
  
  A zsűrizés több fordulós, menete:
  
  Előválogatás: 2010. november 22 - december 3.
  - Zárt rendszerű, nem nyilvános, nem közvetített
  - A zsűri a kategória kiírásoknak megfelelően előválogatja a pályaműveket online, azzal a céllal, hogy a második fordulóba csak - a kategória tartalmának - megfelelő, esztétikailag kifogástalan fotók kerüljenek.
  
  1-2. forduló: 2010. december 7.
  - Nyílt: interneten keresztül követhető
  - Ebben a fordulóban már a közönség számára is elérhető formában az interneten keresztül (www.fotoklikk.hu) zajlik a zsűrizés, ahol a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait. A 2. fordulóba bejutott képeket a kiíró nagyfelbontásban is bekéri, az eredeti feltöltő oldalon, amiről az érintetteket e-mailben értesíti. Ekkor kérjük az önéletrajzot és az arcképet is a regisztrációs oldalra feltölteni.
  
  3. forduló: 2010. december 7.
  - A döntőbe jutott képek végső sorrendjének kiválasztása, interneten nem követhető. Az eredmény kihirdetésére csak a sajtótájékoztatón kerül sor decemberben.
  
  3. Díjátadás, kiállításmegnyitó:
  
  A díjak átadására és a szabadtéri kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2011. márciusában kerül sor a Kossuth téren.
  
  4. Díjazás:
  Kategóriánként összesen 3 díj adható ki. Az egyes díjak értéke az alábbi:
  1. díj: 1000 euró
  2. díj: 500 euró
  3. díj: 300 euró
  
  A zsűri fenntartja a jogot, hogy több díjat adjon ki bármelyik helyezettnek. A harmadik fordulóba került művek közül internetes szavazás alapján kerül kiadásra a közönségdíj, amelynek értéke 500 Euro.
  
  5. Szerzői jogok:
  
  A pályázaton résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során azokat az oldalakon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.
  A díjat felajánlók a pályázat promóciójához kapcsolódva jogdíjmentesen használhatják fel az általuk díjazott
  kép(ek)et.
  
  A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
  
  6. Formai és technikai követelmények:
  
  A beküldött fotóknak hűen kell bemutatniuk azt, ami a fényképezőgép lencséje előtt történt az expozíció pillanatában.
  A képek korrekcióját helyesen kalibrált monitor segítségével sRGB színproflban kell elkészíteni. A korrekció a
  teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék
  (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/ kontraszt (brightness/
  contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett!
  
  A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. A zsűri fenntartja magának a jogot az eredeti
  RAW file vagy negatív megtekintésére. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.
  Kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezetőszövege maximum 600 leütés lehet.
  A kép és képaláírás nem tartalmazhat utalást a fotós kilétére, az őt megbízó médiumra, ügynökségre. Egyedi fotók esetében a fotó készítésének időpontja nem lehet korábbi mint 2005. január 1. Beadható olyan pályamű is, melynek elkészítése több éven keresztül történt, ekkor a fotósorozat legalább egy eleme készítésének időpontja nem lehet korábbi mint 2005. január 1.
  A pályaművek kizárólag digitális formában (negatívról nagyított képek esetében szkennelve), szerverre történő feltöltés útján adhatók be, a pályázati adatlappal együtt. Felhívjuk a hagyományos technikát használó, tehát filme dolgozó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas filet szkenneltessenek.
  
  A pályázaton legalább 5 megapixel (2562 × 1936) felbontású eredeti képpel lehet részt venni, melynek kicsinyített 1400 × 1000 pixeles változatát kell feltölteni. A 3. fordulóba bejutott képekről külön értesítés után feltöltendő a nagyfelbontású változat maximum 10 megapixel (3648 × 2736 pixel) méretű változata.
  
  A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a beadott kép nagyfelbontású változatával, amit a harmadik forduló után a feltöltő oldalon beküld a kiíró előzetes értesítése után. Pályázó tudomásul veszi, hogy a bekért nagyfelbontású képek feltöltése hiányában a kiíró kizárhatja őt a pályázatból.
  
  A) képfile technikai feltételek:
  
  A pályaművek kizárólag digitális formában, a www.egyuttlet.eu címen történt regisztrálás után tölthetők fel.
  Filetípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve. Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel.
  A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat a szerver feltöltés után átméretezi. A nagyobb méretű képek lényegesen lassabban töltődnek fel, feleslegesen lassítják a feltöltési folyamatot és a szervert is, ezért kérjük mindenképpen méretezzék át a pályázati anyagot.
  A pályázó adatait nevezéskor a regisztrációs lapon, a képekhez tartozó képaláírást a képek mellett, a pályázati
  oldalon töltsék fel. A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
  
  B) képfile elnevezése:
  
  A képek elnevezése automatikusan a rendszer által történik, ezért ezzel nem kell foglalkozniuk a pályázóknak. A feltöltésre kerülő ideiglenes fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt, ékezetes betűt, egyéb speciális karaktert. A rendszer a feltöltés után átkódolja a fájlneveket saját formátumára, de a tiltott betűk zavart okozhatnak. A későbbiekben a képeket a pályázó nevezési számával találhatják meg a közvetítési (www.fotoklikk.hu) oldalakon. Egyéb technikai kérdések számára a feltöltő oldalon Fórumot működtetünk, ahol minden technikai kérdésre válaszolunk.
  
  C) Nevezési lap:
  
  A pályázaton a www.egyuttlet.eu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal (az oldalon regisztrálva) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek, valamint kérésre feltölti nagyfelbontásban is a továbbjutott képeit.
  
  D) Pályázati anyag feltöltése interneten:
  
  A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók előzetes regisztráció után tölthetik fel fil-jaikat. A regisztráció a www.egyuttlet.eu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga, a pályaművek nem nyilvánosak. Nevezési díj nincs. A feltöltött képek a pályázat véglegesítéséig módosíthatóak, a véglegesített pályázatokat a zsűri - akár a pályázat vége előtt is - előszűri, ezért a lezárt pályázatok felnyitására nincs mód.
  A szerver 2010. november 1-jétől 2010. november 30-án 24-óráig fogad el feltöltéseket.
  A pályázat végeredményét, a zsűrizést követően sajtótájékoztatón közöljük. A díjakat a Parlamentben, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2011. márciusában adjuk át.
  
  Budapest, 2010. július 12.
  Dr. Schmitt Pál az Országgyűlés elnöke

  
  Döntnökök:
  Ádám Gyula

  
  Született 1961. november 28-án Csíkkarcfalván (Hargita megye). A Marosvásárhelyi Szakközépiskola grafia szakán végzett 1981-ben. Főleg néprajzi jellegű fotókat készített, többnyire Moldvában. Jelenleg a Hargita Megyei Kulturális Központ (HMKK) fotó-videó referense, a Központ által szervezett professzionális fotóképző tanfolyam oktatója és koordinátora. A Székelyföld kulturális folyóirat és a Moldvai Magyarság c. havilap grafiusa. Több száz borítót, fotóillusztrációt, hanglemeztervet készített, plakátot, szórólapot, jelvényt tervezett. 1990-től kezdve állít ki, évente akár többször is, közös vagy egyéni fotótárlatokon. Első sikereit a moldvai és a székelyföldi csángók életéről készült fotókiállításaival, illetve a színházi világról készített, a belső átélés hitelességével fémjelzett képsoraival aratta. Legutóbbi nagysikerű tárlatai (Arcpoétika, Hegyen-völgyön járogaték vala, Ezer Székely Leány Napja) több erdélyi városban és Bukarestben is megfordultak. 2000-ben Csíkszereda város Pro Urbe díjával tüntették ki. 2008-ban fotóművészeti munkásságáért megkapta a Magyar Művészetért Díjat, ugyanebben az évben nagysikerű egyéni kiállítása nyílott az Európai Parlamentben. Emlékezetes marad a közvetlenül ezután szervezett székesfehérvári jótékonysági esten bemutatott, legjobb csángó fotóiból válogatott vetített képes háttér, illetve ugyanabból az anyagból szerkesztett míves falinaptárak, s nem utolsó sorban a romániai Buzăuban rendezett 2008-as Salfoto Országos Fotószalon nagydíja A föld szíve című fotójával. A Hargita Megyei Kulturális Központ hagyománymenekítő fotótáborainak fő szervezője, kép- és grafiai szerkesztője a táborok anyagából készült fotóalbumoknak (Zsindelyország, 2002; Barangolás. Borszék és környéke, 2003; Egy város lenyomata, 2004; Napom, napom, fényes napom. Képek a Gyimes völgyéből, 2005; Száz év fényei, 2007; Óda Gyergyóremetéhez, 2007). Főbb önálló munkái: 2005-ben 12 képes levelezőlapból álló néprajzi fotósorozatot adott ki a ma is élő jellegzetes csíki népviseletről, eredeti környezetben. 2006-ban megjelent önálló fotóalbuma (Arcpoétika, HMKKkönyvek) eddigi legjobb munkáiból készült válogatás és értékes szakmai önvallomás. A 2008 végén megjelent, a Székelyföldi vízikerekek nyomában című tematikus fotóalbuma (Pro Print KönyvkiadóHMKK kiadás) elnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár Legszebb könyv díját. 2009-ben fotóival illusztrált falinaptáron örökítette meg az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző rendezvény képi szellemiségét, legjobb képeiből vándorkiállítást rendezett.
  
  Găină Gerendi Stefan Dorel
  
  1953-ban született Nagyváradon. 1977-ben ugyanott a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán formatervezés szakon végez, majd professzori címet szerez. 1977-1991 között tervezőként dolgozik Bukarestben a hazai játékok és kiegészítők iparának mérnöki technológiai és kutatási központjában. 1991-től a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem Fotó és Videó-számítógépes képfeldolgozásának tanára, majd1996 és 2000 között docens a Nagyváradi Egyetem Vizuális Művészetek és Formatervezés tanszékén. Fotóművészeti tevékenysége
  Egyéni kiállításai: - Országos 2009 Rajz, 12 vadló, Insomnia, Kolozsvár 2007 Imago Mundi Hágai Galéria, Bukarest 2007 Neopictura Cafe del Sol, Nagyszeben
  Egyéni kiállításai: - Nemzetközi 1992 repülési állapot Berettyóújfalusi Kulturális Központ, Magyarország
  Csoportos kiállításai: - Országos 2010 A városi madarak, Francia Kulturális Központ, Kolozsvár 2010 - MASKCOLECTIV - a Francia Kulturális Központ által szervezett Le Printemps des Café Fesztivál fotókiállítása, Fortuna Galéria, Kolozsvár 2009 Tartsuk a kapcsolatot, Bulgakov Kávéház, Kolozsvár 2008 Neo Real a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem által szervezett VII. Europa Artium Őszi Akadémia tanárainak kiállítása, Kolozsvári Művészeti Múzeum 2007 Jelen, Európa Artium Múzeum, Kolozsvár 2007 Eclectique, Temesvár Művészeti Galéria, Szatmári Művészeti Múzeum 2007 Euro Dreams 2 , Kolozsvári Művészeti Múzeum 2006 Hand Made Europa Artium Múzeum, Kolozsvár 2005 Meninele, Europa Artium Galéria, Kolozsvár 2007 Emlékek, történelem és stratégia, Drome du Crest, La Tour du Crest, Franciaország 2001 7 erdélyi művész, Nemzetközi Kerámia Központ, Kecskemét, Magyarország 1996 Grafiai Biennálé, Liubjiana, Szlovénia 1994 Sao Paulo Biennálé, Sao Paulo, Brazília
  Szakmai konferenciákon táborokban való résztvétel: 2007 Negreşti OAS, Fény, szín, tér, Múzeum OAS, műhelymunka és kiállítás 2006 - 2004 East West Artists Nagykároly Torda, koordinátor Dorothea Fleiss 2006, 2004 LutArt, Cucuteni Műhely, Iasi Kitüntetései: Szoftver tapasztalattal nemzeti / nemzetközi Tempus, 1996-1998 Tagja, a szakmai szövetségek Művészek Unió Románia Szövetsége Art Fotóművészek Romániában, Art in situ, Franciaország Copyright © 2008 Művészeti Egyetem Formatervezési Kolozsvár
  
  Gőbölyös Luca DLA fotóművész (Budapest, 1969. augusztus 18.)
  
  Tanulmányok: 1988-89: Jean-Loup Charmet stúdiója, Párizs, 1989-92: Magyar Iparművészeti Főiskola, fotó szak. 1992-94: Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző, 1997-98: MA kurzus, University of Brighton, 2002-07 Doktori Iskola Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
  Díjak: 1994: Fiatal Magyar Fotó 90 után, nagydíj; 1996: Nemzetközi Gutenberg-díj; 1997: Pécsi József-ösztöndíj, British Council ösztöndíj; Soros tanulmányi ösztöndíj; 1998: UNESCO alkotói ösztöndíj; 2007: Balogh Rudolf-díj.
  Budapesten él. Korai fotósorozatain a klasszikus tematikákat - városképek, csendéletek - és a fotó hagyományos eszközeit együtt alkalmazta, szokatlan képkivágásokkal és a fénykép felületén végzett egyedi beavatkozásokkal, vegyszeres maratással, színezéssel. 1994-ben, a hazai homoszexuális szubkultúra szereplőiről készült portrésorozata, a szociofotó távolságtartó szemléletmódján túllépve, mély empátiával jeleníti meg egy marginalizált kisebbség életét, és von be a művészi tematikába egy korábban tabuként kezelt társadalmi és esztétikai jelenségkört. Ettől kezdve műveiben elsősorban a szexuális identitáshoz való viszony problémái, a test társadalmi reprezentációjának és a nemi szerepek képi sztereotípiáinak kérdései foglalkoztatják. 1998-ban mesterkurzuson vett részt Angliában. Itt készült munkáin fotóeljárás segítségével, különböző használati tárgyakra nagyította az öregedéssel és az elmúlással foglalkozó felvételeit, amiket később installációkká rendezve állított ki. A plexibe öntött, egymásra rétegzett, fóliára printelt aktfotók a nemi identitás határainak átjárhatóságát és e határok bizonytalanságát fogalmazzák meg. 2000 a fordulat éve munkásságában: előtérbe került a művészetről való gondolkodás, a koncepció a hagyomány mentén való tárgykészítéssel szemben. A nyomán c. kiállításában a fotó mint alkalmazott műfaj, dokumentációs eszköz (rendőrségi fotó) használatának eredt a nyomába. A Szezonális védőszentjeink projektével a zárt mű fogalmát opponálja, amennyiben a vendéglőket hirdető reklám figuráksorozata végtelenre bővíthető. Árnyékutazó sorozatában felcseréli a subjekt / objekt viszonyt, a professzionális amatőr relációt, továbbá kimozdul a centrumból (a történet fókuszából) a keret felé, azaz a sorozat a hiányról is szól. Az elmúlt években az emlékezés fogalmát járja körül. Hogyan, miként, mire emlékezünk? Melyik közösség milyen megoldásokkal él, milyen tárgykultúrát teremt a saját dolgát könnyítendő. Létezik e kollektív memória, ki és hogyan építi ill. vigyáz rá milyen eszközöket vonultat fel annak létrehozásában, megmásításában. Hogyan változnak az emlékeink és tudatosan hogyan változtatunk rajtuk, illetve gyártjuk őket. A fotót használja, ami ennek a műfajnak (emlékgyártás) amúgy is jellemző megjelenési formája. Legújabb munkái videó projektek amelyekben határozott társadalom és média kritikát fogalmaz meg játékos módon. Munkáit kiállították Budapesten, Párizsban, Londonban, Berlinben,Tallinban, Bukaresten, New Yorkban. Művei megtalálhatóak magán és közgyüjteményekben. 2000 óta tanít, jelenleg a Fotográfia szakvezetője a Budapesti Kommunikációs Főiskola Művészeti Karán.
  
  Hegedűs Dóra
  
  1971-ben születtem Baján. Diplomáimat a Külkereskedelmi Főiskolán, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem. Karrieremet PR, később banki/pénzügyi területen kezdtem, jelenleg üzleti coachként vezető-fejlesztéssel foglalkozom. Angol, francia és olasz nyelven beszélek felsőfokon. Budapesten élek férjemmel és 10 éves kislányunkkal. Aktív civil életet élek. A Szellemkép Szabadiskola Fotó szakán diplomáztam 2003-ban. Célom és örömöm a lélek fotózása, az emberben rejlő értékek felszínre hozása, megmutatása. Képeimmel megpróbálom az ott-ésakkor pillanat energiáját közvetíteni az itt-és-most-ba.
  Kiállításaim: Fiktív Standfotók (2010. január 8-26. Tallin, Észtország) Moldva - Létköz egyéni kiállítás (2010. január 6 - 31. Narva, Észtország) Moldva - Létköz egyéni kiállítás (2009. június 6-30. Keszthely) Moldva - Létköz egyéni kiállítás (2009. március 3-8. Dialektus Filmfesztivál, Bp.) Moldva - Létköz egyéni kiállítás (2009. február 20. Nagyvárad) Moldva - Létköz egyéni kiállítás (2008. július 8-26. FISE, Budapest) FISE 25 éves jubileumi kiállítás (2008. október, Ker. és Vendéglátói. Múzeum) 33 egyéni kiállítás a Magyar Kultúra Napján (2005. január 21 március 8. Hévíz) Alternativa (2004. november 3-7. Kolozsvár) Zone 8 Csoport kiállítása (2004. október 7-31. Almássy Téri Szabadidőközpont) Harmincas (2004. április 18 - augusztus 29. Fővárosi Nagycirkusz) Három történet (2003. november Fotocella Galéria, Budapest) Szellemkép Szabadiskola kiállítás (2003. szeptember Kossuth Klub) Művészetek Völgye (2004. július 23 - augusztus 1.) Utolsó Csepp Fesztivál (2003. november 27-29. Budapest) Szellemkép Alkotótábor (2001. és 2002. Pacsa)
  
  Kincses Károly (Budapest, 1954. júl.5) fotómuzeológus,
  
  Iskolái: Szombathelyi Tanárképző Főiskola, népművelés-magyar szak, 1975-79, ELTE BTK, 1983-85 népművelés szak.
  Munkássága: Kolta Magdolnával közösen megalapították és működtették a Magyar Fotográfiai Múzeumot 1991-2005 között. 1995-99 a Mai Manó-műteremház felújításának irányítója, vezetője Bánkuti Andrással és Kolta Magdolnával.1999-2000. a Magyar Fotográfusok Háza művészeti vezetője. Az ELTE BTK vizuális antropológia tanszékén, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, a
  szegedi József Attila Tudományegyetemen, a Kaposvári Egyetemen, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított óraadóként. 1981-88 között fotótechnika-történeti alkotótáborokat vezetett Flesch Bálinttal közösen. Az OTKA támogatásával 19921994 között témavezetője volt a Fotóműtárgyvédelmi alapkutatások című, majd 19941998 között a Fotótörténeti, esztétikai, jogi stb. kutatások a képek digitális rögzítésével kapcsolatban, majd 1998-tól a Magyar fotográfusok életrajzi adatbázisa című kutatási programnak. Kurátora volt a Pécsi József Ösztöndíj Bizottságnak, a Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakkollégiumának, a Fővárosi Önkormányzat Képzőművészeti Kuratóriumának, a Balogh Rudolf díj grémiumának. 800-nál több kiállítást rendezett Magyarországon, Berlinben, Prágában, Brno-ban, Rómában, Bécsben, New Yorkban, Liverpoolban, Antwerpenben, Isztambulban, Sevillában, Madridban, Párizsban, Milánóban, Krakkóban, Moszkvában. Több, mint 60 fotográfiaiszakkönyvet adott ki, ezek felének szerzője is. Szakcikkei tucatnyi hazai és külföldi lapban jelentek meg. Munkatársa a Die Siebenbürger Sachsen Lexikon-nak.1993. óta, a Kortárs Magyar Művészeti Lexikonnak 2001. óta. Kezdettől fogva egyik szerzője az Allgemeines Künstlerlexikon-nak (AKL) K. G. Saur Verlag 1991-2009. Alapítója a Fotoklikk a Magyar Fotográfiáét Alapítványnak. 2006-2009 között a fotográfia műtárgyként való bevezetéséért dolgozott több fővárosi galériában.
  Főbb művei: Levétett Veressnél Kolozsvárt, Intera és Magyar FotográfiaiMúzeum 1993., Kincses KárolyKolta Magdolna: Minden magyar fotóriporterek atyja: Balogh Rudolf, Magyar FotográfiaiMúzeum, 1998., Fotográfusok Made in Hungary. Magyar FotográfiaiMúzeum és Frederico Motta Editore Milánó (még francia, olasz, angol, spanyol, török, lengyel, orosz, német, holland nyelveken), 1998-2005, Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel, Magyar FotográfiaiMúzeum, 2000., Kincses Károly-Anne Cartier-Bresson: Kertész és Brassai előtt. A modernizmus gyökerei a magyar fotográfiában,Magyar FotográfiaiMúzeum, 2002., Kincses Károly- Kolta Magdolna: Hazai anyag. Fotónapló. André Kertész és a magyarok. Magyar Fotográfusok Háza (Mai Manó Ház) Bp. 2005, Robert Capa képei a Magyar FotográfiaiMúzeumban (Kolta Magdolnával közösen) Magyar Fotográfiai úzeum, 2005, Mérték. Magyar Fotográfiai úzeum 2007,
  Kitüntetései: Balogh Rudolf-díj (1994), Soros-díj (2000), Demeter-díj (2000) a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005) Fehér Rózsa-díj a Kultúraközvetítők Társaságától (2009)
  
  Korniss Péter
  
  Született Kolozsvárott, 1937 augusztus 4.-én. 1949 óta Budapesten él.
  Dokumentarista fotográfusként több mint négy évtizedet szentelt az eltűnőben lévő paraszti életforma és kultúra megörökítésének, főleg Erdélyben. Ebből születtek az Elindultam világ útján.. (1974), Múlt idő (1979), Leltár. Erdélyi képek 1967-1998 Betlehemes (2006) és a Kötődés (2008) című kötetei. A hetvenes évek végétől tíz éven keresztül egy ingázó munkás életét követte fényképezőgépével s ebből a munkából A vendégmunkás címmel jelentetett meg albumot. Más, fontosabb fotóalbumai: Vörös Felhő földjén (1982), Ősi karavánutak földjén (1985), Amszterdam (1987), Magyarország Európa szívében (1996), Jászság (2001), Fényes Magyarország (2004), Ki népei vagytok? (2006).
  Tagja az amszterdami World Press Photo és az amerikai W. Eugene Smith Alapítvány Tanácsadó Testületeinek. 2007 óta a World Photographic Academy alapító tagja.
  1975-ben Balázs Béla díjjal, 1983-ban Érdemes Művész címmel, 1995-ben A Magyar Művészetért díjjal tüntették ki. 1999-ben Kossuth-díjat kapott. 2004-ben Pullitzer Emlékdíjjal tüntették ki.
  
  Kőrösi Orsolya
  
  Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem magyar-történelem, illetve portugál szakon. Férjem, Kőrösi Zoltán író, a litera.hu irodalmi portál főszerkesztője és a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Fiunk, Péter egyetemista. Pár évvel ezelőtt Budapest egyik kertvárosát a Középső-Ferencvárosra cseréltük, mert szeretünk itt élni, és szeretjük látni, ahogy a város elkezd beszélni a lakóihoz (Roland Barthes), és a IX. kerületben ez történik már hosszú évek óta. A 90-es évek közepén több évig igazgatója voltam a Nemzetközi Hungarológiai Központnak (ma: Balassi Intézet), majd az ország egyik legnagyobb civil szervezetének, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének ügyvezetőjeként dolgoztam. 2000-től az akkori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának művészeti és nemzetközi helyettes államtitkára voltam. 2003-2006 között a Magyar Közigazgatási Intézetben dolgoztam (ma: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ), írtam tanulmányokat a hazai és külföldi kulturális igazgatási rendszerekről, a hazai kulturális intézményrendszerről, az alternatív fnanszírozási lehetőségekről, a nemzetközi kapcsolatokról. 2007-ben tagja lettem az Extremely Hungary2009, azaz a New York-ban és Washingtonban rendezett magyar kulturális programsorozat Tanácsadó Testületének és egyben vezetője az évad budapesti programirodájának. 2008-ban pályázaton elnyertem a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kt, népszerű nevén a Mai Manó Ház ügyvezető igazgatói tisztségét, és a mai napig ezt csinálom lelkesen és örömmel.
  2001-ben a Francia Nemzeti Érdemrend, majd 2002-ben az Olasz Nemzeti Érdemrend főtiszti fokozatával tüntettek ki. Alapító tagja vagyok a Common Purpose Magyarország Egyesületnek.
  
  Petrányi Zsolt 1966-ban születtem Budapesten.
  
  Iskolák: PhD fokozat művészettörténetből (A Meiji kori hagyománykövető festészet művészettörténeti kérdései), ELTE, Budapest Művészettörténet diploma, ELTE, Budapest Tanítói diploma, Budapesti Tanítóképző Főiskola
  Munkahelyek: 2007 Műcsarnok Nonprofit Kt ügyvezető igazgató 2005 Műcsarnok - főigazgató 2001 Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet - igazgató 1999 Műcsarnok, Kiállítási Osztály - vezető 1995 A Műcsarnok munkatársa 1988 A Magyar Nemzeti Galéria munkatársa (fotóarchívum, majd Nyilvántartási Osztály)
  Ösztöndíjak: 1998 CCA-Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan Eötvös Ösztöndíj 1996-1999 Kállai Ösztöndíj Tsukuba University, Tsukuba Tokyo, Japán Japán Alapítvány Ösztöndíja
  Oktatás: 2001 Iparművészeti Főiskola, Manager képző, előadássorozat kiállítás rendezésről 2000 KREA posztgraduális iskola, XX.századi művészet, előadássorozat 1998 Iparművészeti Főiskola, Manager képző kortárs művészetről szóló előadások Iparművészeti Főiskola, alapképző kortárs művészetről szóló előadások.
  
  Jelentősebb kiállítás rendezések: Mi Vida/Menny és pokol, A MUSAC gyűjteménye Budapesten, Műcsarnok; Thomas Ruffnémet fotóművész/ Retrospektív, Műcsarnok; Na mi van? Kortárs magyar művészeti körkép, Műcsarnok; Luc Tuymans belga festőművész , Műcsarnok 2006 Bukarest Biennálé 2005 Káosz Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros Gerber Pál Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújvár 2004 Lost & Found, CBK, Dordrecht (Hollandia) Dokumentum 6: Távolság, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros A mindennapok színeváltozása- Mai Manó Ház, Budapest Fórum A művészet nyilvánossága Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros 2003 Cruising Danubio(Agustin Perez Rubioval) Communidad de Madrid, Madrid Rugalmatlan ütközés, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros Nefertiti teste Kis Varsó Velencében, 50. Velencei Biennále, Magyar Pavilon
  Szervezeti tagság: 1999 IKT nemzetközi kurátorszervezeti tagság 2001 AICA nemzetközi művészettörténeti szervezeti tagság.Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2020. december 28.
HOBO 75 (Papp László Budapest Sportaréna)
2021. január 9.
Új időpontban a Gotthard!
2021. január 27.
Deep Purple klasszikusokkal, Ian Paice Budapesten (A38 Hajó - Budapest)
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Haza, haladás, Estöri – Indul a történelmet szeretők újabb viadala!
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum aktuális
A Zene Világnapján kezdődik a 3. Orosz Zenei Fesztivál
Budapest Ritmo feat. WOMEX- Két Budapest Ritmo!
Fazil Say helyett Bogányi Gergely szólóestje a Müpában
Kadosa Kiss József: A művészet rendje – Arte legis
Könnyűzene, jazz és kísérletezés a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon
Október elején a görög Nektaria Karantzi hazánkban énekel
 kiemelt 
The Dead Daises Glenn Hughes-zal, 2021. Barba Negra
  
Újabb fejezetéhez érkezett a Dead Daisies története, ami a korábbiaknál is kalandosabb éveket ígér

Fleshgod Apocalypse, Ex Deo 2021
Deep Purple klasszikusokkal, Ian Paice Budapesten
Jethro Tull – The Prog Years 21
Pineapple Thief az A38-on
 friss hozzászólások 

Elkészült a MegaHertz első albuma (1)
Exopop: A szakadék mélyén (1)
Végighallgatható a Lemurian Folk Songs új lemeze (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 johnny depp    aurahodor    long play 33 1/3    affliction    kristen stewart    aerosmith    anna& the barbies    gedeon    bővebb információk:    nergal    kárpátia    scarify    suffokate    the trade    morre    mobilmánia    hall pass    editors    hátsó ajtó    jon oliva    pray for villains    nemes nagy ágnes    bárka színház    taylor swift    heisler zsófia  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2020 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!