hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [fesztivál]  2008. június 23. hétfő   13:32
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Református Énekek VII. Müvészetek Palotájában és Nagyvárad Téri Református Templomban
2008. június 29. vasárnap, Müvészetek Palotája és Nagyvárad téri református templom - Budapest

  Müvészetek Palotája (MÜPA) - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
  
  19:30 Református Énekek VII. hangverseny
   Orgona: Kéménczy Antal
  Jegyek: 1600.- Ft, 2200.- Ft, 2600.- Ft, 3600.- Ft áron a Stereo Kft. üzletében és az ismert jegypénztárakban
  
  Kórusok (350 fő):
  Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Dunántúli Református Kántorképző Énekkara,
  Gönci Református Vegyeskar, Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara,
  Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara, KRE - Soli Deo Gloria Kórus, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, Pesterzsébet Központi Református Vegyeskar, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Psalterium Hungaricum Kórus
  
  Karnagyok: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia
  Orgona: Kéménczy Antal
  Közreműködik: Écsi Gyöngyi népének (Felidék) és a Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes
  
  Nagyvárad téri református templom
  Budapest VIII. Üllői út 88-92
.
  
  Az esti MÜPA hangverseny felvezetéseként június 29-én 16:00 órakor Zenés áhitat a Nagyvárad téri református templomban. Igét hirdet: Sípos Ete Álmos református lelkész. Közreműködik a Trió Tárogató és Kiss Zoltán (ének) (Belépés ingyenes)
  
  Református Énekek VII.
  
  Az Istenhez szóló ének szűkebb otthona a szív, amelyből fölfakad és amelynek moccanásait titokzatos pontossággal ragadja meg és önti hangokba. Az Istenhez szóló ének tágabb otthona a templom, ahol az egyes szívek moccanásai a gyülekezet ajkán pecsételődnek közös szándékká. Ám mi dolga van az Istenhez szóló éneknek a világi koncertteremben?
  A történelmi méretű válsághelyzeteket, épp úgy, mint a legszemélyesebb belső válságokat, kétféleképpen lehet megoldani: Az egyik megoldás a gordiuszi csomót kettévágó Nagy Sándoré, a másik pedig a kisemberé, aki a leghétköznapibb, egyszerű gesztus egy mosoly, egy érintés révén lesz úrrá egy-egy kezelhetetlennek látszó konfliktuson. A történelmi méretű cselekedet a történelmi méretű személyiségek osztályrésze: ilyen óriás az új egyházat és új Isten-szemléletet létre hozó Kálvin vagy Luther, a Bibliát lefordító Károlyi Gáspár, vagy a zsoltárfordítás címén egy csapásra költői nyelvet teremtő Szenci Molnár Albert. Nekünk, kisebbeknek, a közösségnek a másik megoldás jut: az imádság és az ének. Egyéniség és közösség; egyik a másik nélkül nem boldogul. Az egyéniség csak akkor hat, ha igazságát a közösség kiáltja világgá; a közösség viszont néma, ha az egyéniség az üzenetet nem csempészi az ajkára.
  Az emberi közösségek okkal törekednek rá, hogy életüket s cselekedeteiket nagyobb időbeli távlatokban is elhelyezzék. Innen a szokás, hogy a jeles tetteket, eseményeket vagy személyeket évfordulók számlálása és megünneplése útján tartjuk emlékezetünkben. A Krisztus születése utáni 2008. év szép hazai közmegegyezés alapján a Biblia éve, ám a magyar református zeneélet számára emellett is találtatik említésre méltó évforduló: Két jelentékeny egyházi muzsikusunk, Csomasz Tóth Kálmán himnológus és Máté János orgonista-karnagy haláláról emlékezünk ebben az évben, mely egyben zenetörténeti jubileum is. Éppen 60 esztendővel ezelőtt, 1948. október 31-én jelent meg a háború után újjáalkotott Református Énekeskönyv.
  Történelmi méretű válsághelyzetben volt részünk elégszer. Ilyen volt az alig megszerzett demokrácia elvesztése 1948-ban, s alig tagadható, hogy a jövő ilyen helyzetnek fogja nevezni azt az időt is, melynek most átélői, elszenvedői vagyunk. Mégis: a Művészetek Palotája és a Nemzeti Hangversenyterem a Böszörményi testvérek hat évvel ezelőtt megfogalmazott és bátran megvalósított ötletének eredményeképpen idén is helyet ad a magyar református énekkincs ünnepének, s vendégül látja mindazokat, akik ezt a kincset boldogan birtokolják és osztják meg másokkal. Aki tiszta szívvel énekel, az hangjával templomot épít maga köré. Boldog ember az, akiben elegendő bizakodás van, hogy építsen. Övé a jövő.
  Arany János
  
  Psalterium Hungaricum Kórus
  
  Az együttes 2001-ben alakult, és ugyanazon év november elején adta első hangversenyét. Azóta több alkalommal szerepelt a Zeneakadémián, valamint fővárosi és Budapest környéki gyülekezetekben. Tagjainak nagyobb része valaha a Baár-Madas Református Gimnázium vegyeskarában énekelt, hozzájuk budapesti egyetemek olyan hallgatói csatlakoztak, akik vonzódnak a protestáns egyházi zenéhez. A kórus 2003-ban vette föl a Psalterium Hungaricum nevet. Repertoárjának gerincét magyar és nyugat-európai zeneszerzők protestáns egyházi darabjai alkotják, emellett azonban világi kórusműveket is énekel. A kórus alapító karnagya Arany János. Karvezetői tevékenységéhez számos hazai versenydíj, európai koncertút és több hangfelvétel fűződik. Iskolai kórusa mellett évekig dolgozott amatőr vegyeskarokkal és férfikarokkal. 1990-től 1993-ig énektanárként és karvezetőként működött a Baár-Madas Gimnáziumban, 1995-től ugyanott igazgató. A kórus társkarnagya Kálmán László.
  
  Debreceni Református Kollégiumi Kántus
  
  A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György. A kezdeti fiú-vegyeskari, majd hosszú férfikari időszak után, 1954 óta vegyeskarként működik. Tagjainak száma évenként 60-70; gimnazisták és egyetemisták. A Kántus egyházi és világi műsora lehetővé teszi, hogy a magyar kórusmozgalom versenyein részt vehessen. Több nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő helyezést. 1997-ben megkapták a megtisztelő Magyar Örökség Díjat. Több lemezük, külföldön 4 műsoros kazettájuk jelent meg. Magyar zeneszerzők - Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Vass Lajos, Bertalan József, Szokolay Sándor és mások - számos művet írtak a Kántusnak. A kórus repertoárja kiterjed a régi korok és napjaink egyházi és világi műveire. A Kántus vezető karnagya a Liszt Ferenc díjas Berkesi Sándor.
  
  Pasaréti Palló Imre Énekkar
  
  A Pasaréti Református Gyülekezet első lelkipásztora, Joó Sándor idején, 1940-ben alakult a kórus. A gyülekezet énekkara 1971-ben Cseri Kálmánné vezetésével szerveződött újjá, majd Hargita Péter és Draskóczy László karnagyok munkája nyomán épült tovább. Jelenlegi vezetője: Cseri Zsófia. A kórus: Istentől szép hangot kapott, énekelni szerető gyülekezeti tagok közössége, akik Isten iránti hálájukat szívesen megvallják és hirdetik énekszóval is Isten dicsőségére és mások javára, épülésére. Az énekkar elsősorban a gyülekezet alkalmain, istentiszteletein, ünnepein lép fel, de szívesen tesz eleget más gyülekezetek, egyházi szervezetek meghívásának is. Az örömteli közös szolgálatot egy cél vezérli: Istenről, Isten igéjéről mindenki számára érthető nyelven, hitünket erősítve énekelni.
  
  Pécsi Református Kollégium Vegyeskara
  
  A Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában 1995 szeptemberében indult meg a négyszólamú vegyeskar munkája. Repertoárjuk gerincét az európai protestáns kórusművészet és 20. századi magyar kórusművek alkotják. Fellépéseik, énekes szolgálataik zömét az iskolai ünnepségek és a baranyai gyülekezetekben tett kiszállások adják, de országos rendezvényeken is fellépnek. Külföldi fellépéseiknek kiemelt célpontjai a határon túli magyar lakta területek, de több Nyugat-európai turnén is részt vettek. A megyei Éneklő Ifjúság hangversenyein és a Keszthelyi Helikon versenyen több alkalommal arany minősítést értek el, valamint értékes különdíjak tulajdonosai. Eddig 8 hanghordozót adtak ki. A Pécsi Református Kollégium Vegyeskarának alapító karnagya, Dr. Hoppál Péter a Kollégium főigazgatója.
  
  Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Énekkara
  Az énekkar Kormány Attila karnagy vezetésével 1993-tól folyamatosan működik, fő feladata a gyülekezetekkel való kapcsolattartás és az iskolai ünnepségek gazdagabbá tétele. Az énekkar több kórustalálkozón szerzett aranyminősítést, illetve Aranydiplomát. A marosvásárhelyi csereiskolák énekkarával 2004 tavaszán koncertet adtunk az Avasi Református Templomban, amit 2004 őszén a mi látogatásunk követett, így sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk. Ezt egy hetes kórustábor előzte meg, ahol jó barátságok szövődtek, ezáltal a közösség erősödött, valamint rengeteg kórusművet tanultunk. Repertoárunk: több mint másfél órányi főként magyar nyelvű kórusirodalom, melyben, jelentős mértékben megtalálhatók: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Ádám Jenő, Karai József, Draskóczy László, Berkesi Sándor és más magyar szerzők művei.
  
  KRE - Soli Deo Gloria Énekkar
  
  A kórus 1988-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat a református fiatalokat, akik a gyülekezeti kóruséneklésen túl nehezebb és igényesebb énekkari művek betanulására és előadására is vállalkoznak. A repertoár súlypontját a régi protestáns mesterek Goudimel, Schütz, Purcell, Handel, Bach művei alkotják, de megszólalt már a kórus ajkán a magyar reformáció zenéje és 20. századi református zeneszerzők (pl. Gárdonyi Zoltán, Osváth Viktor) számos kórusműve. Jellemző fellépések: kiemelt egyházi rendezvények, fesztiválok (Országos Protestáns Napok, Református Zenei Fesztivál), önálló koncertek elsősorban templomokban, alkalmi istentiszteleti szolgálatok (Bach-kantátás istentisztelet, református vesperás). Az énekkar 2005 óta a Károli Gáspár Református Egyetem kórusa. A kórus két karnagya kezdettől fogva Bódiss Tamás orgonaművész, a Zeneakadémia Egyházzenei Tanszékének oktatója és a Magyarországi Református Egyház országos zenei referense, valamint Hargita Péter a KRE Tanítóképző Karának oktatója.
  
  Pesterzsébet - Központi Református Énekkar
  
  A kórus 2003-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A több száz hazai fellépés mellett Európa öt országában adtak koncerteket. Rendszeresen szerepelnek a Magyar Rádió és Televízió vallási műsoraiban. A közel 200 művet tartalmazó repertoárjuk a nagyszabású barokk oratórikus művektől (G.F. Handel: Messiás, A.Vivaldi: Magnificat) egészen a kortárs magyar zeneszerzők (Kodály Zoltán, Kocsár Miklós, Karai József) egyházi ihletésű alkotásáig terjed.
  
  Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara
  
  2001-ben alakult meg a jelenlegi gyermekkórus. A kórus az általános iskola felső tagozatos tanulóiból verbuválódott. A gyerekek lelkesedése és odaadása már szép eredményeket hozott. A 2005-ben megrendezésre került Éneklő Ifjúság találkozón Arany Diplomát és az Országos Kórusok Tanácsának Dicsérő Oklevelét nyerte el. Rendszeresen énekelnek iskolai, egyházi és városi ünnepségeken.
  
  Cantoraes Ecclesiae
  
  Kovács Zalán László 1998 decemberében alapított gyülekezeti kezdeményezésre egy fúvós kamarazenekart a Budapest-Külsőjózsefvárosi Református Egyházközségben. Az együttes 2000-ben, a fafúvós hangszeren játszó zenészek kiválásával átalakult rézfúvós együttessé. Az új formációhoz újabb tagok csatlakoztak, akik mind közép-, vagy felsőoktatásban tanulják a hangszeres muzsikát. A rézfúvósok rendszeresen szolgálnak istentiszteleteken, zenés áhítatokon. A Cantoraes Ecclesiae repertoárján egyházi és világi művek szerepelnek, reneszánsztól napjainkig, köztük több, a rézfúvós együttesnek készült átirattal.
  
  Écsi Gyöngyi
  
  A felvidéki Mátyusföldön született 1965-ben. Hosszú évek óta gyűjti és dúdolgatja a népdalokat. Zobor vidék és Gömör énekelt kincse áll hozzá legközelebb, de énekli a magyarlakta területek valamennyi tájegységének dalait, virágéneket, históriás éneket, világ-zenét. Népzenei gyűjtéseit egyetemistaként kezdte Zobor vidéken Ág Tibor népzenekutató oldalán, majd Felső-Gömörben folytatta. Pályája során énekes szólistája volt a pozsonyi Ifjú Sziveknek, a Ghymes együttesnek, a bécsi Kaláris zenekarnak, és a nemzetközi Ventsd Est világzenei együttesnek. Teológusként foglalkozik népi bábjátékkal, népműveléssel, népdalkörök szervezésével. A népzenén belül sajátságos érvényesülési területe az egyházi és apokrif népének.
  
  Kéménczy Antal
  
  A Zeneakadémián végeztem 2004-ben zongora-, 2007-ben pedig egyházzene szakon, jelenleg a Debreceni Egyetem orgonaművész szakos növendéke vagyok. Zongorista pályafutásom kiemelkedő eseményei a köztársasági ösztöndíj, a 2004-es Nemzetközi Liszt-Bartók Zongoraverseny, melyen második helyezést és két különdíjat kaptam, valamint a 2006-os Országos Weiner Leó Kamarazenei verseny, melyen szintén második lettem Veér Csongor hegedűművésszel együtt. Orgonistaként 12 éves korom óta kántorizáltam több gyülekezetben, utolsó helyem a Fót-Központi Református Gyülekezet volt. Jelenleg három színházban dolgozom színpadi- és zenekari zenészként, korrepetitorként és zenei rendezőként, valamint az Országos Evangélikus Kántorképző Intézetben orgonatanárként.
  
  Gönci Református Vegyeskar
  
  Göncön 1807-ben alakult az első alkalmi kórus, melyben válogatott ifjak harmóniás énekekkel dicsérték az Istent. Ez a később állandósult négyszólamú férfikar volt a vegyeskar elődje. A jelenlegi kórus 1996 januárjában alakult. Belső igény volt ez, a közös ének, a közös kikapcsolódás, a közös szolgálat utáni sóvárgás hozta létre. Rendszeresen lépnek fel itthon és külföldön. Műsorukban egyházi művek, énekeskönyvi énekek feldolgozásai és világi darabok egyaránt helyet kapnak. Minden énekkar egy közösség, ami él és formálódik, melynek fő célja az Istent dicsérő éneklés, de közösségépítő szerepe is van: közel hozza egymáshoz a tagokat, kikapcsolódást ad, új élményekkel gazdagít, megértést és szeretetet munkál. A mi vegyeskarunk ilyen és reméljük, ilyen is marad még nagyon sokáig.
  
  Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara
  
  A Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara már 15 éve működik Mikesi Tibor, Németh Pál, és harmadik éve Jámbor Zsolt vezetésével. Iskolai, városi és egyházi alkalmak, ünnepségek mellett, a Magyar Kodály Társaság által Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen is felléptek. Évente tucatnyi hangversenyük van vidéki városok, falvak templomaiban. A kórus az elmúlt 2 évben, kétszer kapta meg az Év Kórusa címet, az Éneklő Ifjúság Kórusbemutatón. Az idén másodszor jártak Erdélyben, koncert körúton. A vegyeskarban 90 diák énekel, örömmel, jókedvvel.
  
  Partiumi Egyetemi Énekkar
  
  A Partiumi Egyetemi Énekkar egyidős a Sulyok István Református Főiskola 1996-ban beindított egyházzene-zenetanár szakával. 1998 őszén Berkesi Sándor, debreceni Liszt díjas karnagy vette át a kórus vezetését, aki rövid időn belül nemzetközi sikerekhez jutatta kórusunkat, kinek munkáját 2001-től Brugós (Barta) Anikó segíti. A hazai szolgálatokon kívül sok koncert volt Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. 2003 decemberében a III. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny ifjúsági kategória első díját, a debreceni Bartók Béla nemzetközi kórusverseny különdíját és a Kórusverseny Nagydíját is elnyertük.
  
  Dunántúli Református Kántorképző Énekkara
  
  A diákokból és tanárokból álló Pápai Kántorképző Tanfolyam énekkara melyet Veres Györgyné Petrőcz Mária vezet egyidős az 1991-ben újraindított Pápai Református Kollégium Gimnáziumával. A tanfolyamon végzett és eredményes kántorvizsgát tett diákokból ma már kialakult az a háttér is, mely a jövő egyházzenész képzési feladatait vállalja. A képzés célja a kántori oklevél megszerzése, a református gyülekezeti énekanyag elsajátítása, megfelelő orgonakiséret-intonáció elsajátítása, kórusművek betanítása, vezénylése. Pálúr János improvizációs hangversenyén éppúgy énekeltek, mint a Gárdonyi emlékhangversenyen Gárdonyi Zsolt közreműködésével és örömmel készülnek az idei MÜPA koncertre.
  
  Énekrend:
  
  Az Úr Isten az én reménységem
  
  vezető karnagy: Cseri Zsófia
  
  166. 1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk
   2. Nyisd meg szánkat, háladásra
   3. Míglen éneklünk mennyégben
   4. Dicsőség Atyaistennek
  
  100. 1. E földön ti minden népek (1, 2, 3, 4.)
   kórusfeldolgozás: Claude Goudimel: 100. genfi zsoltár 2. Tudjátok, hogy ez az Isten
   3. Ő kapuin menjetek be
   4. Mert nagy az ő kegyessége
  
  294. 1. Jézus, vígasságom (1, 2, 4.)
   kórusfeldolgozás: Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude 2. Jézus, menedékem
   kórusfeldolgozás: Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude 4. Jézus, üdvösségem
  
  275. orgonaelőjáték: Gárdonyi Zoltán: Az Úr Isten az én reménységem
   1. Az Úr Isten az én reménységem (3, 5, 6.)
   3. Semmi engem tőle el nem választ
   5. Oltalmazzad, Uram,egyházadat
   a gyülekezet a kórusokkal együtt:
   6. Hogy e földön szent gyülekezeted / Dicséretet / Zengvén, áldja nevedet, /
   Míg szemtől szemben / Magasztalunk mennyben / Mind egyetemben.
  
  
  Krisztus feltámadott!
  
  karnagy: Brugós Anikó
  
  207. 1. Seregeknek hatalmas nagy királya
   2. Ím előtted megaláztam magamat
   3. Ne vess el hát az én sok bűneimért
   6. Gyakran szívből folyamodom elődbe
   7. Örök Isten, felette irgalmas vagy
  
  184. kórusfeldolgozás: Csomasz Tóth Kálmán: Krisztus, ártatlan bárány
  
  161. 1. Siess, keresztyén, lelki jót hallani
   2. Mert nem hiába ezt az ó törvénybe
   4. Fejedelemség vagyon csak Istenben
   5. Ne ess kétségbe ő nagy jóvoltában
   6. Dávidot Isten hagyá királyságban
  
  185. 1. Krisztus feltámadott
   közjáték
   a gyülekezet a kórusokkal együtt:
   1. Krisztus feltámadott / Kit halál elragadott /
   Örvendezzünk, vigadjunk / Krisztus lett a vigaszunk! / Alleluja
   Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat; /
   De él, ezért szent nevét, / Zengjük ő dicséretét! / Alleluja!
   Alleluja, alleluja, alleluja! /
   Örvendezzünk, vigadjunk / Krisztus lett a vigaszunk! / Alleluja
  
  s z ü n e t
  
  
  Szent nevét tiszteljétek
  
  karnagy: Arany János
  
  251. 1. Meghódol lelkem tenéked, nagy felség
   2. Imád a nagy ég ő teljességével
   6. Imádlak én is téged, Teremtőmet
   7. Imádlak téged, Urát kezdetemnek
   8. Imádlak téged, egyedül Uramat
  
  295. 1. Jézusom, ki árva lelkem
   2. Jézus, benned bízva-bízom
  
   16. 1. Tarts meg engemet, ó én Istenem
   6. Az életre nekem útat mutat
  
  105. 1. Adjatok hálát az Istennek
   kórusfeldolgozás: Claude Goudimel: CV. genfi zsoltár 2. Néki vígan énekeljetek
   23. Népét vígsággal ő kihozta
   24. Ezt nékiek azért művelte
  
  135. 1. Áldjátok az Úr nevét (1, 3, 8, 12.)
   3. Mert tudom, hogy ez Isten
   kórusfeldolgozás: Csomasz Tóth Kálmán: 135. zsoltár 8. Megáll örökké neve
   a gyülekezet a kórusokkal együtt:
   12. Kik az Urat félitek, / Szent nevét dícsérjétek! /
   A Sionról áldjátok / És őt magasztaljátok /
   Az ő lakóhelyében, / A szent Jeruzsálemben!
  
  
  Országod jöjjön el minél elébb
  
  karnagy: Berkesi Sándor
  
  252. 1. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek
   2. Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok
   3. Fényes nap világa, ez világ fáklyája
   4. Mert csak ő egyedül minden teremtője
   5. Azért hát, ti hívek, Úrnak szent serege
  
  168. 1. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
   2. Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed
   3. Nagy jóságodra méltók méltók nem vagyunk
   4. Kérünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért
  
  234. 1. Jer, kérjük Isten áldott Szent lelkét (1, 2, 3.)
   kórusfeldolgozás: Johann Hermann Schein: Nun bitten wir 2. Jer, világosság
   3. Ó szeretet, áraszd ránk meleged
  
  368. kórusfeldolgozás: Máté János: Jövel, Szentlélek Isten
  
  396. 1. Ébredj, bizonyságtévő lélek (1, 2, 3.)
   2. Ó bárha lángod fellobogna
   a gyülekezet a kórusokkal együtt:
   3. Küldd útra hírnökid csapatját,/ És adj erőt onnan felül nekik, /
   Hogy veszni a pogányt se hagyják, / És szerteűzzék Sátán seregit. /
   Országod jöjjön el minél elébb, / Hirdetve szent neved dicséretét!Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2022. augusztus 20.
Sabaton + Avatar + Dynazty
Fekete Zaj
2022. augusztus 27.
Új dalokkal és orfűi minifesztivállal tér vissza a Kispál és a Borz
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Sinkó István: Jelenségek
Végtelen művészi lehetőségek - Interaktív kerekasztal-beszélgetés a II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalonban
Cziffra100 programok a Szentendrei Teátrumban
A legnagyobb olasz városokba kaptak meghívást a Cziffra György-emlékév programjai
11. Groteszk Triennálé | Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Kiállítás
Tízezer Nemes Nagy Ágnes-kötetet kapnak a fiatalok
Pénteken kezdődik a régió egyik legrangosabb nemzetközi zenei eseménye, az első Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny
Banda Ádám (hegedű) és Balogh Ádám (zongora) koncertje a „Cziffra100” keretében a Pristina-i Chopin Fesztiválon
 kiemelt 
Marco Mendoza - New Direction Tour 2022
  
Maco Mendoza neve nemcsak a basszerek között fogalom, hanem a rockvilág nevei között is előkelő helyet foglal el

Fekete Zaj
Simply Red
Első Emelet 40, Berkes 60 - 2 az egyben – Születésnapi nagykoncert
Sting (My Songs), Joe Sumner a Papp László Budapest Sportarénában
 friss hozzászólások 

Megjelent a Hickory zenekar új dala (2)
Nemzetközi játszótér az MTV-vel - Kiállítás világszerte az MTV Swatch Playground alkotásaiból (1)
OneRepublic: Never Ending Summer Tour (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto
Live Nation
Livesound
Tukker Booking
New Beat

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 chaoswave    stone sour    at the drive-in    faith no more    a dog called ego    kvelertak    eye beyond sight    eric burdon & the animals    jolie    dan patlansky    a pap - háború a vámpírok ellen    felemelkedés    volumefeeder    yelowcake    abysmal torment     christoph waltz    lyuhász lyácint    gusto mastivo    resistance    varga zsuzsa    concerto    ian gillan    novarock 2012    alcohol    charlize theron  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2022 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!